Adelė

Vardo diena- VI.30. Vardo skaičius- 9

Adelė- iš germ. “kilnaus būdo”.
Adelės varde domonuoja vien “devynetuko” vibracijomis. To vardo turėtojos vertinamos aplinkinių už jų didžiadvasiškumą, kilnumą ir dosnumą. Adelės gyvena kitų labui, tačiau toks gyvenimo būdas kartais atsigręžia prieš jų pareigas savo šeimai.
Adelių charakteris, nors ir keista, pertekęs paradoksais ir prieštaravimais. Žmonės jas pažįsta kaip atsagingai bežiūrinčias į gyvenimą ir nepastebi jų klajokliško potraukio netvarkingam egzistavimui.
Adeles valdo Marso planeta, kurios astralinis principas – aktyvumas ir iš to sekantys impulsyvumas, konfliktai. Jos nemėgsta jokių pamokymų, todėl nereikia stengtis jų perauklėti.
Adelės mėgsta keliauti ir gali rasti galybę būdų keliones sėkmingai išnaudoti savo talentams. O jos talentingos! Gali dirbti įvairiose pasaulietinėse organizacijose. Jos geros mokytojos, rašytojos, chirurgės, įvairių profilių inžinierės, mokslininkės, aktorės.
Adelės nenuramdomos asmenybės. Jos gali vienu metu dirbti daugybę darbų. Ta savybė pavojinga – gerai neatlikti nė vieno darbo.
Būdamos valingos ir užsispyrusios, Adelės gali sukelti skausmą artimiesiems bei bandradarbiams.
Blogybės: nemėgsta kritikos bei pamokymų, kartais linkusios į iškreiptus lytinius santykius, turi potraukį alkoholiui.
Adelėms reikėtų mokytis tolerancijos bei užjausti kitus.

kategorijoje A .

Parašyti komentarą

 
/