Augusta

Vardo diena – VIII.28. Vardo skaičius – 9

Augusta- iš lot. “didžiai garbinga”.
Augustos yra labai gražios ir doros. Jų būdo ypatumai: jausmingumas, svajingumas, drovumas ir geraširdiškumas. Jos laimingai išteka už gero, teisingo ir išmintingo vyro, būna ištikimos žmonos ir geros motinos. Jos visiškai atsiduoda namų ūkiui ir vaikų auklėjimui. Gyvena ilgai, ramiai ir laimingai, tik dažnai kenčia galvos skausmus.
Augustos jautrios ir pilnos įvairių fantazijų Jos šalinasi nuo visa, kas naudinga, praktiška, linkdamos į tai, kas kilnu, poeziška, nežemiška. Jų gyvenimas neramus, be pusiausvyros. Svajoja apie laisvę ir nepriklausomą gyvenimą. Dažnai keičia gyvenamąją vietą.
Augustos įpykusios dažnai tampa žiaurios, bet nurimusios kremtasi ir stengiasi švelnumu ir meilumu atsilyginti už savo kaltę. Vyrai iš meilės patenkina visus jų norus,netgi įgeidžius. Moka visiems padaryti gerą įspūdį, palenkti ir pririšti prie savęs pažįstamus ir artimus žmones. Gyvena turtingai.
Augustoms palankūs gyvenimo metai:18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81.

kategorijoje A .

Parašyti komentarą

 
/