Beata

Vardo diena – IX.06. Vardo skaičius – 2

Beata- iš lot. “laiminga”.
Beatos yra bebaimės, sumanios, geros ir dosnios vargo ištiktiesiems. Jos energingos, judrios ir gražios. Retai tesitenkina kuklia kaip žmonos ar motinos padėtimi, visada ieško visuomeninio darbo.
Beatos linkusios į muziką ir dainavimą. Atsidavusios šiam menui, dažnai daug pasiekia ir tampa žinomomis. Turi ir gydytojų gabumų, esti geros, atsidavusios ir gailestingos medicinos seserys bei slaugytojos.
Beatos ieško to, kas kilnu ir gera. Moka nesiguosdamos kentėti, gali pasiaukoti kilniam ir geram darbui ar tikslui. Esti ištikimos ir atsidavusios žmonos, geriausios vaikų auklėtojos. Būdamos darbščios ir tvarkingos, susikuria aprūpintą gyvenimą.
Beatos laimingos, turi gerą sveikatą ir ilgai gyvena.
Laimingas mėnuo – rugsėjis; skaičiai- 2, 6, 11 ir 16.

kategorijoje B .

Parašyti komentarą

 
/