Benediktas

Vardo diena – III.21. Vardo skaičius – 9

Benediktas- iš liet. “palaimintas”.
Benediktams sekasi savyje suderinti minkštumą ir pesimizmą su poreikiu kovingai reikštis. Jie labai ambicingi, sugeba savo planus praktiškai įgyvendinti. Jeigu patiria pralaimėjimą, tai visi jų planai sugriūva kaip kortų namelis.
Benediktai pasižymi labai gerais organizaciniais ir administraciniais sugebėjimais. Todėl jie gali save laikyti laimės kūdikiais gyvenime. Jie ryžtasi viskam, norėdami patenkinti savo ambicijas, ir niekada nesitenkina antrąja vieta. Jie sugeba ilgam laikui prie ko nors prisirišti, tačiau jų partneriai dažnai pavargsta nuo emocinio jų nestabilumo. Juk Benediktai tai dominuoja visuomenėje, patirdami džiaugsmą, tai pralaimi, gyvendami visiškai susikrimtę.
Benediktai romantiški ir svajingi žmonės. Jeigu jų susižavėjimo objektas nepatiria to paties, kaip ir jie, tai jo atžvilgiu kaipmat atvėsta.
Benediktai pakankamai seksualūs, tačiau drovisi išreikšti savo norus, todėl partnerei tenka jiems vadovauti, pirmoms įveikti drovumą.
Su Benediktais gyvenimas nelengvas. Jie retai būna populiarūs, net jeigu gerbiami už charakterio tvirtumą. Sunku juos gerbti, todėl, kad jie vis taikosi primesti savo valią kitiems, iš savo atminties į juodą sąrašą įtraukia visus tuos , kurie nepritaria jų nuomonei.
Benediktams patarimas – nesistengti dominuoti, kai sekasi, ir nekeikti likimo nesėkmės atvejais, taip pat nebūti perdaug ambicingais.

kategorijoje B .

Parašyti komentarą

 
/