Dangiras

Vardo diena – V. 25. Vardo skaičius – 1

Dangiras (trumpinys Dangis) kilo iš vardo Daugiras.
Dangirai sugeba greitai priimti sprendimus ir vadovauti žmonėms. Jie drąsūs ir ryžtingi. Kilniaširdžiai, didžiuojasi gerais poelgiais. Iš bet kokios padėties išeina nugalėtojais, žinoma, jeigu tvirtai tiki savo įkvėpimu.
Dangiro vardadienį valdo Merkurijus, kuris jiems suteikia sąmoningumo, paslankumo, naujų įspūdžių.
Dangirų teigiamos savybės: konkretumas, intelektualumas, įvairiapusiškumas, gailestingumas, vyriškumas, novatoriškumas.
Dangirai panašūs į gyvsidabrio lašelius. Juos sunku sulaikyti vienoje vietoje.Didelis jų patrauklumas turi lyg metalo atspalvį. Jie anksti išmoksta skaityti, lengvai mokosi ir daug pasiekia, kartais netgi gerokai daugiau, negu reikėtų. Ir aukštuosius mokslus kremta sėkmingai, įgyja daugybę kvalifikacijų, kurias gyvenime ne visas panaudoja.
Dangirai mėgsta keliauti, turi skvarbų protą. Kad ir koks neįdomus būtų pokalbis, jie vis tiek sugeba sublizgėti. Labai domisi visuomeniniais bei politiniais įvykiais. Nusibrėžę tikslą, jie veikia atidžiai ir atsakingai. Turėdami daug sugebėjimų bei įgytų žinių, tikslą pasiekia be didesnių pastangų. Jie aktoriai, dainininkai, fotografai, sportininkai, valstybės veikėjai.
Dangirų draugystė išsiskiria lojalumu, geraširdiškumu ir netgi pasiaukojimu. Tačiau tokiu atveju jie linkę pajungti sau kitus. Tokia savybė kartais padaro juos diktatoriais. Kaip priešai – nesutaikomi. Jie labai jausmingi, veržlūs ir aistringi. Lengvai užkariauja moters širdį ir už tai turi būti dėkingi savo patrauklumui ir išskirtinei įtikinėjimo dovanai. Meilėje, kaip ir kitose gyvenimo srityse, jie nepasotinami, valdingi, ir kuo labiau jaučia prieraišumą išsirinktai moteriai, tuo labiau stengiasi pajungti ją sau. Jie labai permainingi: švelniausias ir stipriausias jausmas tuojau pat gali virsti šaltumu ir netgi šiurkštumu.
Neigiamos savybės: išsiblaškymas, nervingumas, nedėmesingumas, ciniškumas, egoizmas. Dangirų permainingumas kartais pakiša jiems koją ne tik darbe, bet ir meilėje. Kad neliktų vieniši, jie neturi pasiduoti puikybei ir savo vertės aukštinimui.

kategorijoje D .

Parašyti komentarą

 
/