Diana

Vardo diena – VIII.13. Vardo skaičius – 2

Diana – iš lot. “deivė”.
Dianos ugningai aistringos moterys. Atsisakydamos groti antruoju smuiku, jos laiko save visatos centru, nori vadovauti, užgožti dovanomis, linksmintis.
Dianos meilėje atsidavusios, impulsyvios, dosnios, tačiau širdies reikalų komplikacijos ne joms. Jos mėgsta turėti gerbėją, tačiau per daug išdidžios tam, kad leistųsi į atsitiktinius nuotykius. Būdamos švelnios, žavingos, aristokratiškai didingos, draugus laiko per nuotolį, nesileisdamos į familiarumą.
Dianos darbe sukelia gana gerą įspūdį. Jos moka apsimesti arba padidina savo rolę, kada jaučia, kad tai reikalinga. Jos iš tikro talentingos, kartais pateikia originalias mintis. Mėgsta dirbti sau, o ne kitiems.
Dianos idealistės. Kaip žinoma, idealizmas grynu pavidalu retai būna pinigų šaltinis. Jeigu joms pavyksta praturtėti, tada tenka visiškai pasikeisti arba sulaužyti savo vidinę esmę.
Dianas traukia ugnis, todėl gali pasirinkti visai nemoterišką metalurgės profesiją. Visiškai netinka specialybės susietos su daugybe smulkmenų ar rutiniškos.
Dianoms palankūs skaičiai: 1, 2, 5, 9, 11.

kategorijoje D .

Parašyti komentarą

 
/