Elena

Vardo diena – V.22. Vardo skaičius – 1

Elena – iš graikų “šviesioji”.
Elenų globėjas – Mėnulis. Gal todėl jos taip myli naktį su šviečiančiu Mėnuliu, pilną paslapčių ir mįslių.
Elenos – moterys šykščios ir pinigingos. Jos visada turi pasidėjusios atsargų “juodai dienai”. Nenuostabu, kad pasižvalgius po jų spinteles, galima surasti konservų atsargų su negaliojančiais vartojimo terminais. O tai, todėl, kad Elenos visą laiką gyvena laukdamos užgriūvančių bėdų, katastrofų ir išbandymų.
Elenos – patikimos paslapčių saugotojos. Jos dažnai tampa žmonių sielų patikėtinėmis, nes turi gerą intuiciją. Jos visada išklauso, pataria, tačiau savo sielą saugo nuo kitų.
Elenos labai jausmingos, jas galima pažeisti netgi žvilgsniu. Užsigavusios jos tyli ir sunku suprasti, kas joms atsitiko. Kartais jos trokšta keršto, tačiau tai atlieka labai slapta ir nesiryžta atvirai smogti savo priešui. Ir dar, jos be jokios priežasties ima pykti – ne konkrečiai ant ko nors, tačiau ant viso pasaulio. Tačiau tokia būsena greitai praeina.
Elenų jausmai – pati intymiausia jų gyvenimo vieta. Jos slepia savo viduje taip giliai, kad niekas negali atverti jų sielos. Todėl gana dažnai Elenos tampa nelaimingos meilės aukomis.
Elenos jau ankstyvoje jaunystėje skuba tapti suaugusiomis. Jos laukia, kada likimas nuspręs už jas, kuo užsiimti. Daugelis jų seka savo tėvų pėdomis ir išsirenka šeimos profesiją. Elenos puikios diagnostikės, chemikės analitikės, informatikės, maisto pramonės darbuotojos, akušerės, politikės. Mėgsta būti populiarios, todėl siekia visur vadovauti.
Elenoms ypač palankios bet kurio mėnesio 1, 19 ir 28 dienos.

kategorijoje E .

Parašyti komentarą

 
/