Elžbieta

Vardo diena – VII.04. Vardo skaičius – 8

Elžbieta – iš hebr. Elišeba – “prisiekiu dievu”.
Elžbietoms tinka žodis – judėjimas. Jų kelias nelengvas, nes sėkmė ateina tik per žinias, finansus, dvasinio ir materialaus pasaulio pusiausvyrą.
Elžbietos turi mokytis dirbti daugiau žmonių gerovei, o ne sau. Tik tada jos bus apdovanotos. Jų gyvenime labai svarbi pinigų įtaka, jų uždirbimo procesas.
Elžbietoms reikia visur lyderiauti, o ne sekti paskui kitą, labiau mėgsta savo biznį, valdyti aplinkinius ir kontroliuoti jų veiklą. Jas traukia didysis biznis, todėl, kad jų užmojai milžiniški.
Elžbietoms būtinas minčių aiškumas, drąsa, tvirti principai, ambicijos ir pastangos tikslui pasiekti. Jų draugai dažniausiai biznieriai, rašytojai, literatai, žiniasklaidos darbuotojai. Savo kelią atranda švietimo sistemoje, finansinėje veikloje, prekybiniame biznyje, konsultacijų kontorose, labdaros veikloje. Turi nuostabių sugebėjimų. Puikios oratorės. Domisi metafizika.
Elžbietoms patartina saugotis neigiamų vibracijų: per didelių ambicijų, nekantrumo, piktnaudžiavimo valdžia, egoizmo, ekstravagantiškumo.
Perspėjimas Elžbietoms – nekonfliktuokite !

kategorijoje E .

Parašyti komentarą

 
/