Jeronimas

Vardo diena – IX.30. Vardo skaičius – 5

Jeronimas – iš gr. “šventas” + ”vardas”.
Jeronimai iš bet kokios situacijos visada suranda išeitis ir tai padaro netradiciškai. Jie gali nugalėti bet kokią ligą; išpešti sau naudos iš kitų nelaimės ir nugalėti bet kokias kliūtis, pasitaikiusias kelyje. Tokių žmonių vaikai gyvena labai ilgai; triukšminga garbė juos aplanko po mirties, o jų kūriniai pragyvena juos.
Jeronimai labai sėkmingai atlieka finansines operacijas. Jie turi vidinę nuojautą, nukreiptą link naudos. Sėkmingai valdo dideles pinigų sumas ir sugeba kuo pelningiau investuoti į biznį ar nekilnojamąjį turtą, geri finansininkai, žurnalistai.
Jeronimai turi potraukį azartiniams žaidimams ir spekuliacijoms. Mėgsta pasilinksminimus ir be jokių skrupulų analizuoja gyvybės ir mirties klausimus.
Neteisingai nukreipę energiją, gali susidurti su sunkiais finansiniais ir seksualiniais sunkumais. Gyvenime patiria ne vieną sunkų gyvenimo smūgį: finansinį, fizinį ar dvasinį. Kelis kartus pabuvoja chirurgų rankose.
Jeronimai kartais pajunta kūno silpnumą, užpuola ligos, liūdesys. Tokiais periodais reikia būti labai dėmesingais, saugotis apgaulių, nedaryti finansinių operacijų.

kategorijoje J .

Parašyti komentarą

 
/