Kajus

Vardo diena – IV.22. Vardo skaičius -8

Kajus – liet. trump. iš Kajetonas.
Kajai kasdieniniame gyvenime rodo savo asmenybės susidvejinimą, priklausomai nuo situacijos atsiskleisdami tai iš vienos, tai iš kitos pusės, todėl jų elgesį ne iki galo pajėgia suvokti su jais bendraujantys. Dėl to jaučiasi vieniši ir nesuprasti.
Kajai vienodai maksimaliai apdovanoti materialiniais ir dvasiniais polinkiais: jeigu jie į pirmą vietą iškelia materialinį aspektą, tai jų laukia milžiniškas pasisekimas, nes jie protingi; tačiau, jeigu pareiškia dvasinį savo asmens interesą, jų gali laukti baisūs nepritekliai gyvenime.
Kajai patys retai būna ypatingo susižavėjimo objektais, tačiau pasižymi kūno magnetizmu, o tai ypač prie jų traukia moteris. Nors iš pažiūros atrodo frigidiškais, tačiau iš tikrųjų yra aistringi ir karšti žmonės, kas gali suklaidinti su jais bendraujančius.
Kajams reikia stengtis būti ne tokiais ūmiais ir išlaikyti pusiausvyrą. Su jais bendraujantys turi daugiau dėmesio skirti jų vidinėms, o ne išorinėms savybėms, nes tai, ką jie savyje jaučia, gali visiškai nepasireikšti jų išorėje.

kategorijoje K .

Parašyti komentarą

 
/