Karijotas

Vardo diena – IV.10. Vardo skaičius – 5

Karijotas – iš liet. trumpinio Karius.
Karijotai it sėste apsėsti guvaus ir išmaningo proto. Jie visur kur rodo iniciatyvą ir greitai randa racionalų grūdą, dažnai veržiasi išbandyti jėgas ir galimybes rečiausiose profesijose. Jiems atgrasi bukinanti rutina. Jų rankose viskas virte verda. Visuose reikaluose veržlūs, mikliai mąsto, daro išvadas, darbuojasi.
Karijotams išreikšti mintis labai svarbu. Juos per gyvenimą veda nuolatinis žinių alkis, savikritiškumas, išradingumas, tačiau, susidūrę su sunkumais, jie kartais gali pulti neviltin. Jie mylimos ir populiarios asmenybės, ne itin ūkiškos, nepasotinamai smalsios visoms gyvenimo apraiškoms, visapusiškai mielos, žavios, niekad neprarandančios individualumo.
Patarimai Karijotams: stengtis būti mažiau užsispyrusiais; vengti fatalizmo; baigti visur skubėti; paklausyti ir kitų žmonių nuomonės.
Gerosios bet kurio mėnesio dienos: 5, 14, 23.

kategorijoje K .

Parašyti komentarą

 
/