Laimutė

Vardo diena – VI.22. Vardo skaičius – 9

Laimutė – iš trumpinio Laima.
Laimučių vardas perpintas “devyneto” ir “vieneto” vibracijomis, o tai rodo apie jų dvasinę brandą. Tai Marso ir Saulės stichijos.
Skaičius “devyni” užbaigia elementarių skaičių eilę. Tačiau vieningoje laiko tėkmėje šis skaičius ne tik pabaiga, bet ir naujo ciklo pradžia, jame bręsta naujo užgimimo sėklos.
Laimutės energingos, aktyvios ir pilnos sprendimų. Vargu ar jos svajotojos ir strategės, greičiau – puola į gyvenimo srautą pakėlusios galvą. Laimutėms tiktų žodis “vyriškumas”. Jų dvasia nepalaužiama ir būtent dvasios jėga padeda joms pasiekti numatytus tikslus. Kompromise Laimutės įžvelgia silpnybę.
Laimutės kartu su stipria valia turi stipriai išvystytą nepriklausomumo jausmą. Gal todėl jos stengiasi laikytis savo žodžių ir veiksmų vienybės, tačiau, deja, remiasi tik savais interesais, ignoruodamos kitų patarimus.
Laimučių staiga charakteris staigus. Skandalai ir reikalų pasiaiškinimai jas lydi visur. Tai labai emocionalios moterys, kurias galiausiai valdo jausmai. Kartais vadovaujasi tik instinktais. Į svetimus nusikaltimus ir įvykius reaguoja labiau širdimi, o ne protu.
Laimutės labai prieraišios šeimai, geros žmonos ir motinos. Gerbia savo ir vyro gimines.
Laimučių profesijos labai įvairios. Pažymėtina tai, kad darbe, kur jos bedirbtų, idealiai stengiasi taktiškai save išreikšti, todėl visų mylimos už takto saikingumą.
Laimučių geriausi draugai gimę bet kurio mėnesio 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ir 30 dienomis.

kategorijoje L .

Parašyti komentarą

 
/