Petronėlė

Vardo diena – V.31. Vardo skaičius – 2

Petronėlė – iš suliet. trump. Petronė, Petrė.
Petronėlės pasižymi dideliu užsispyrimu, todėl kartais susigadina sau karjerą. Jos labai gražios, patrauklios ir vylingos, nenustygstančios vienoje vietoje. Jų žybčiojančios akys išmuša iš vėžių nė vieną vyrą.
Petronėlės mėgsta visur sublizgėti, nori, kad visi girtų jas. Labai gerai įsijungia į kolektyvą ir jame tampa lyderėmis. Mėgsta ruošti įvairius pasilinksminimus, keliauti bet kokiomis transporto priemonėmis.
Jeigu Petronėlėms nesiseka, mano, kad jas neteisingai supranta. Jos garbėtroškos ir egoistės, iš savo nepasiekiamų aukštumų kritiškai žvelgia į tuos, besirūpinančius vien praktiniais reikalais. Pasimetimą ir nepasitikėjimą savomis jėgomis stengiasi pridengti kokia nors juokinga kauke, tačiau jos gali apgauti labai nedaugelį, nebent prasčiokėlius, nesusigaudančius psichologijoje.
Būtų gerai, jeigu Petronėlės susitiktų su dvasiškai pajėgiais asmenimis, kurie joms įkvėptų pasitikėjimą savo jėgomis. Artimi žmonės turėtų būti ta atrama, kuri joms labai reikalinga. O jos pačios turi stengtis susikaupti ties ta sritimi, kuri jas domina, visiškai neskirdamos laiko pesimizmui ar prastai nuotaikai. Jeigu jos nesugebės to padaryti, jų laukia dar didesni nusivylimai ir pralaimėjimai.
Petronėlėms rekomenduotina nešioti baltos spalvos nosinaitę.

kategorijoje P .

Parašyti komentarą

 
/