Adomas

Vardo diena – XII.24. Vardo skaičius – 8 Adomas- iš hebr. “žmogus”, “raudonas molis”. Adomus veikia Saturno planeta. Tai apribojimų planeta. Ji sukelia visokias kliūtis gyvenime bei tokias svybes, kaip pažeminimą, priešiškumą, sudaro sąlygas netgi pakliūti į kalėjimą.

Plačiau     

Agna

Vardo diena – IV.10. Vardo skaičius- 5 Agna – iš liet. agni “judri, guvi”. Agnoms tiesiog neįmanoma gyventi skurdžiai ir vargingai. Norėdamos prasigyventi, jos gali pasidaryti labai žiaurios ir nepakančios kitiems, o jeigu reikės, siekdamos praturtėti, net gali ryžtis pasirašyti sutartį su pačiu velniu.

Plačiau     

Agnė

Vardo diena – IV.20. Vardo skaičius – 9 Agnė – iš graikų klb.“švari, skaisti” ir iš lotynų “ėriukas”. Agnės turi daug panašumų į Adelės, tačiau jos labiau humaniškesnės, kupinos altruistinių ketinimų. Jos labiau jautresnės, trokštančios taikos ir draugiškos aplinkos, sąžiningos, labai patikimos. Linkusios daugiau domėtis dvasiniais, o ne materialiniais dalykais. Fiziškai

Plačiau     

Agnietė

Vardo diena- I.21.Vardo skaičius – 7 Agnietės turi labai didžiulį intelektą, gerą intuiciją ir tvirtą logiką. Nepraktiškos gyvenime – svajotojos ir gyvena savo vidiniame pasaulyje. Jos dažnai nukrypsta į mistiką ir gali tapti geromis būrėjomis. Jos, be mistikos, domisi visu tuo, kas neįprasta, neortodoksalu. Todėl labai geros būties specialistės.

Plačiau     

Agota

Vardo diena – II.05. Vardo skaičius – 8 Agota – iš liet. trumpinio Aga, Agė. Agotas įtakoja Saturno planeta, todėl joms labai sunku prisitaikyti gyvenime ir gal dėl to širdies gilumoje jos labai vienišos. Jų būdas stiprus ir gilus; tikros individualistės. Paprastai gyvenime joms tenka svarbus vaidmuo, bet dažniausiai tampa fatališkumo auka arba

Plačiau     

 
/