Banguolė

Vardo diena – I.30. Vardo skaičius – 5 Banguolė- lietuvių kilmės vardas, sutrumpintai Banga. Banguolėms būdingas dvasinis romantizmas, draugiškumas, sugebėjimas giliai jausti. Jos gabios ir visą gyvenimą siekia finansinės sėkmės ir nepriklausomumo.

Plačiau     

Barbora

Vardo diena – XII.04. Vardo skaičius – 3 Barbora- iš gr. “svetimšalė”. Barboras valdantis Saturnas reikalauja iš jų disciplinos ir rūstumo. Dėl kažkokio vidinio liūdesio turi ramų ir labai minkštą balsą. Sau ir kitiems būna griežtos, o kai kam netgi negailestingos. Jų įžvalgumas leidžia pastebėti kitų klaidas, silpnybes ir trūkumus, kuriuos

Plačiau     

Beata

Vardo diena – IX.06. Vardo skaičius – 2 Beata- iš lot. “laiminga”. Beatos yra bebaimės, sumanios, geros ir dosnios vargo ištiktiesiems. Jos energingos, judrios ir gražios. Retai tesitenkina kuklia kaip žmonos ar motinos padėtimi, visada ieško visuomeninio darbo.

Plačiau     

Benas

Vardo diena – 06.16. Vardo skaičius 5 Benas – hebrajų sulotynintas Benus: hebr. ben „sūnus“. Benų asmenybė – nepriklausomybės, užsispyrimo, emocingumo ir dvasinės laisvės simbolis. Šie žmonės viską stengiasi padaryti patys ir nemėgsta patarimų, draugiški ir atidūs. Kelionės, nuotykiai – jų varomoji jėga. Jie mėgsta filosofuoti.

Plačiau     

Benediktas

Vardo diena – III.21. Vardo skaičius – 9 Benediktas- iš liet. “palaimintas”. Benediktams sekasi savyje suderinti minkštumą ir pesimizmą su poreikiu kovingai reikštis. Jie labai ambicingi, sugeba savo planus praktiškai įgyvendinti. Jeigu patiria pralaimėjimą, tai visi jų planai sugriūva kaip kortų namelis.

Plačiau     

 
/