Kamilė

Vardo diena – VII.18. Vardo skaičius – 6 Kamilė – iš lot. “patarnautoja aukojant”. Kamilės gyvenime stengiasi likti niekieno nepastebėtos. Jos gėdijasi savų jausmų, giliai išgyvena savo dvasios virpesius, kartais darydamos nuostabiausias išvadas. Jų juokas labai užkrečiantis visus aplinkinius. Sunku surasti žmogaus su subtilesniu humoro jausmu

Plačiau     

Kajetonas

Vardo diena – VIII.07. Vardo skaičius – 6 Kajetonas – iš lot. trump. Kajetas, Kajus. Kajetonų devizas – atsakomybė. Jų paskirtis tarnauti kitiems, teikti patarimus, daryti gerą visai žmonijai, visiškai nepaisant asmeninių ir egoistinių interesų.

Plačiau     

Kajus

Vardo diena – IV.22. Vardo skaičius -8 Kajus – liet. trump. iš Kajetonas. Kajai kasdieniniame gyvenime rodo savo asmenybės susidvejinimą, priklausomai nuo situacijos atsiskleisdami tai iš vienos, tai iš kitos pusės, todėl jų elgesį ne iki galo pajėgia suvokti su jais bendraujantys. Dėl to jaučiasi vieniši ir nesuprasti.

Plačiau     

Karijotas

Vardo diena – IV.10. Vardo skaičius – 5 Karijotas – iš liet. trumpinio Karius. Karijotai it sėste apsėsti guvaus ir išmaningo proto. Jie visur kur rodo iniciatyvą ir greitai randa racionalų grūdą, dažnai veržiasi išbandyti jėgas ir galimybes rečiausiose profesijose. Jiems atgrasi bukinanti rutina. Jų rankose viskas virte verda. Visuose reikaluose

Plačiau     

Karina

Vardo diena – XI.07. Vardo skaičius – 9 Karina – iš ital. “dailioji, gražioji”. Karinos stengiasi užsiimti tik savais reikalais, todėl po kiek laiko pasiekia didelių laimėjimų. Mėgsta kompanijas, aktyvų gyvenimo būdą, turi daugybę draugų.

Plačiau     

 
/