Žana

Vardo diena – V. 30. Vardo skaičius – 6

Žana – iš prancūzų Jeanes.
Žanos humanistės laisvamanės. Jų teigiamos savybės: konkretumas, įtikinamumas, įvairiapusiškumas, lengvas bendravimas, atsakomybės jausmas, idealizmas. Merkurijaus ir Veneros įtaka apdovanoja jas meniniais potraukiais. Jeigu jų darbas tiesiogiai nesusijęs su kūryba, tai jos rašo arba propaguoja meną ar muziką. Labai valingos ir ambicingos. Numačiusios sau užduotį, jos atiduoda visas jėgas jai įvykdyti ir tik po to imasi naujo darbo ar veiklos. Gamta jas apdovanojo labai dideliu darbštumu.
Žanos vardo dieną veikia trejetuko vibracijos, todėl jos optimistės, įkvepiančios. Aplinkiniai jaučia jų teigiamą nusiteikimą, švelnumą ir žavumą. Laisvoms, dažnai kintančios nuotaikos, neturinčioms jokių prietarų ir apribojimų, Žanoms būtina nepriklausomybė, aktyvumas ir bendradarbiavimas, nes kontaktai su žmonėmis jas įkvepia ir suteikia jėgų.
Gyvenimą mylinčios Žanos yra labai populiarios, nes įkvepia aplinkinius. Jos turi tik joms būdingą savybę sukurti gerą įvaizdį. Impulsyvios ir nesusivaldančios, jos siekia meilės ir grožio, pasitenkinimo ir džiaugsmo. Jos humaniškos ir kilniadvasės, gali dirbti labdaros organizacijose, socialinės tarnybos ir švietimo sistemoje.
Žanų gyvenime “maišosi” ir aštuonetukas, todėl jos gabios verslininkės, dvasiškai ir fiziškai stiprios moterys, domisi pavojingomis sporto šakomis, gyvūnų dresavimu, mėgsta laukinę gamtą. Jos ambicingos, trokšta pinigų ir garbės. Darboholikės, susidomėjusios kova už gerovę, niekada neturi poilsio ir ramybės.
Žanos turi parapsichologinių sugebėjimų, gali tapti autoritetingomis medicinos, humanitarinių mokslų, chemijos, fizikos srities darbuotojomis. Kartais atsiduoda okultiniams mokslams. Dėl pergalės gali rizikuoti netgi gyvybe.
Kalbant apie meilės reikalus, ištikimybė ir vienintelė meilė – ne joms, nes mėgsta įvairovę, trokšta permainų, naujų susitikimų ir įspūdžių. Mėgsta paerzinti, todėl jų partneris turi būti labai kantrus. Labai dažnai seksas sudaro jų santuokos pagrindą.
Laimingi skaičiai: 3, 6 ir 8.

kategorijoje Ž .

Parašyti komentarą

 
/